H ကို type ကိုချုံ့ညှပ်

 • Compression clamp

  ချုံ့ညှပ်

  အင်္ဂါရပ်များ

  1. အသေးစားခုခံမှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊
  2. တပ်ဆင်မှုအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အထူးကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်
  အမျိုးမျိုးသောဝါယာကြိုးများအကြားဆက်သွယ်မှုများအတွက် 3. သင့်လျော်သော

 • Compression clamp

  ချုံ့ညှပ်

  အင်္ဂါရပ်များ

  1. အသေးစားခုခံမှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊
  2. တပ်ဆင်မှုအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အထူးကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်
  အမျိုးမျိုးသောဝါယာကြိုးများအကြားဆက်သွယ်မှုများအတွက် 3. သင့်လျော်သော

 • Compression clamp

  ချုံ့ညှပ်

  အင်္ဂါရပ်များ

  1. အသေးစားခုခံမှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊
  2. တပ်ဆင်မှုအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အထူးကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်
  အမျိုးမျိုးသောဝါယာကြိုးများအကြားဆက်သွယ်မှုများအတွက် 3. သင့်လျော်သော

 • Compression clamp

  ချုံ့ညှပ်

  အင်္ဂါရပ်များ

  1. အသေးစားခုခံမှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊
  2. တပ်ဆင်မှုအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အထူးကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်
  အမျိုးမျိုးသောဝါယာကြိုးများအကြားဆက်သွယ်မှုများအတွက် 3. သင့်လျော်သော