သေဆုံးသောညှပ်နှင့်အတူ Preformed ကောင်လေးချုပ်ကိုင်